Matematika 11 klasei. Skaičių seka. Progresijos, sukūrė Živilė Renusė

Klausimas 110

Geometrinės progresijos pirmasis narys lygus 2, dešimtasis narys lygus 1024. Apskaičiuokite penktojo ir aštuntojo narių sandaugą.

8192

4096

512

3072