Matematika 11 klasei. Skaičių seka. Progresijos, sukūrė Živilė Renusė

Klausimas 110

Pirmasis aritmetinės progresijos narys lygus -15, skirtumas lygus 3. Apskaičiuokite pirmojo ir dvidešimt trečiojo narių sumą.

66

30

51

36